Home
Over ons

Producten:
Nok-/gratrol aluminium
Nok-/graatrol kunstof
Ventilatieondervorst met borstels
Ventilatieondervorst med UV-schuimranden
Dakgootbeluchtingskammen, vlak/rond
Dakgootelement met/zonder tanden
Schoorsteen-/wandaansluiting alu
Nokeindschijf
Nagelbalkenhouders om in te slaan
Nok-/graatbalkenhouder
Dakgootbeschermband

Contact
Impressum

Informatie klant

Handelaars-login:
 
U bent niet ingelogd

Informatie klantSluiten van het contract
Door te klikken op de button "Bestelling plaatsen" in bestelstap 2 voert u een bindende bestelling uit voor de op de bestelpagina opgesomde waren.

Recht om te herroepen
U kunt uw contractverklaring binnen de twee weken herroepen zonder vermelding van redenen in schriftelijke vorm (bijv. brief, fax, e-mail) of door het terugzenden van de waren. De termijn begint ten vroegste met de ontvangst van deze informatie. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het tijdige verzenden van de herroeping of van de waren. INTERDACHNORM, Scheffler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 40, 59597 Erwitte, fax: +49 (0)2943-9759831, e-mail: office@interdachnorm.de

Gevolgen van de herroeping
In geval van een werkzame herroeping moeten de aan weerszijden ontvangen prestaties teruggegeven en ev. getrokken gebruiken (bijv. rente) terugbetaald worden. Kunt u ons de ontvangen prestatie geheel of gedeeltelijk niet of slechts in slechtere toestand teruggeven, moet u ons hiervoor ev. een waardevervanging geven. Bij het overlaten van waren geldt dit niet, wanneer de verslechtering van de waren uitsluitend te wijten is aan hun controle, zoals ze eventueel mogelijk geweest zou zijn in de winkel. Bovendien kunt u de verplichting tot waardevervanging voorkomen, door de waren niet zoals uw eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten, wat de waarde ervan beïnvloedt. Waren die in een pakket verzonden kunnen worden, moeten teruggestuurd worden. Waren die niet in een pakket verzonden kunnen worden, worden bij u afgehaald. De kosten voor het terugzenden zijn voor uw rekening, wanneer de geleverde waren overeenkomen met diegene die u heeft besteld en wanneer de prijs van de waren die moeten teruggestuurd worden een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of wanneer u bij een hogere prijs van de waren op het ogenblik van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling gepresteerd heeft. Anders is het terugsturen voor u kosteloos. Verplichtingen voor de vergoeding van betalingen moet u binnen de 30 dagen na verzending van uw verklaring van herroeping presteren.

Einde van de herroepingsinformatie


Betaling
Betaling per rekening, betaling binnen de 14 dagen -3% korting.

Verzending
Levering gebeurt, naargelang de grootte, per pakketdienst of expeditie.

Terugzenden
De kosten voor het terugzenden zijn voor rekening van de klant, indien de geleverde waren overeenkomen met de bestelde waren en wanneer de prijs van de waren die moeten teruggezonden worden een bedrag van 40 euro niet overschrijdt.

 
INTERDACHNORM Scheffler GmbH & Co. KG · Bahnhofstraße 40 · 59597 Erwitte